Theodor Kittelsen – Nokken Screams

“The Nøkk Screams” by Theodor Kittelsen (c. 1900)